ΑΔΙΣΠΟ

ΔΠΜΣ ΑΔΙΣΠΟ – ΠΑΜΑΚ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ)

Η ΑΔΙΣΠΟ σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία υπογράφτηκε την 07 Νοε 2014 (Φ.330/40/264984/Σ.4135/07 Νοε 2014/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/Β2) τελεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλειας» (Master of Arts in «International Relations and Security»).

Στο υπόψη ΔΠΜΣ συμμετέχουν τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ.

Η διάρκεια της συμφωνίας είναι 8ετής, με αρχή το έτος 2014 και πέρας το 2022 (έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και πέρας το 2021-2022).

Το υπόψη ΔΠΜΣ διανύει τον 8ο και τελευταίο χρόνο λειτουργίας του.

Αναμένεται η ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών των Αξιωματικών που το παρακολουθούν με την επιτυχή αποφοίτηση των οποίων ολοκληρώνεται ο 8ετής κύκλος λειτουργίας του.