ΑΔΙΣΠΟ

Υποβολή Στοιχείων Σπουδαστών ΑΔΙΣΠΟ

Στους επιτυχόντες σπουδαστές της 20ης ΕΣ, θα αποσταλεί email με προσωποποιημένο υπερσύνδεσμο, για την υποβολή των στοιχείων τους.