Από τα Καλάβρυτα στο Ναβαρίνο Η στρατιωτική αφήγηση της Επανάστασης

Κοινή εκδήλωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου με τίτλο “Από τα Καλάβρυτα στο Ναβαρίνο: Η στρατιωτική αφήγηση της Επανάστασης“.