ΑΔΙΣΠΟ

Ιστορική Αναδρομή

Οι σημαντικές πολεμικές επιχειρήσεις, στις οποίες ενεπλάκη η Ελλάδα κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, είχαν ως αποτέλεσμα τη διαπίστωση μιας καταφανούς ανάγκης για αλλαγή στις μεθόδους εκπαίδευσης, στα δόγματα και τις τακτικές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η προσπάθεια ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης του Στρατού και του Ναυτικού οδήγησε την Ελληνική κυβέρνηση αρχικά στην ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ-1925) και της Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ-1921/1925). Σκοπός αυτών των ανώτερων στρατιωτικών εκπαιδευτηρίων ήταν η παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ανώτερα στελέχη του Στρατού και του Ναυτικού, τα οποία, μετά την αποφοίτησή τους, θα αναλάμβαναν διοικητικές και επιτελικές θέσεις.

Οι Σχολές Πολέμου λειτούργησαν χωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις έως τον Οκτώβριο του 1940, οπότε και διαλύθηκαν, λόγω της έναρξης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η απελευθέρωση της Ελλάδας σηματοδότησε τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας των δύο Σχολών, αλλά και την ίδρυση στις 9 Σεπτεμβρίου του 1957 της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας (ΣΠΑ), ισότιμης με τις αντίστοιχες Σχολές του Στρατού και του Ναυτικού και με τον ίδιο βασικό στόχο.

Το 1999, το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες της σύγχρονης μορφής πολέμου, όπως εφαρμόστηκε για παράδειγμα στον Πόλεμο του Κόλπου (1990-1991), ίδρυσε τη Διακλαδική Σχολή Επιτελών Άμυνας (ΔΣΕΑ), η οποία λειτούργησε τυπικά έως το 2003. Στη Σχολή φοίτησε μικρός αριθμός ανώτερων αξιωματικών των τριών Κλάδων, οι οποίοι είχαν, ήδη, αποφοιτήσει από τις αντίστοιχες οικείες Σχολές Πολέμου, που λειτουργούσαν παράλληλα και αποτελούσαν τα κύρια στρατιωτικά εκπαιδευτήρια.

Τελικά, το 2003, στο πλαίσιο της προσαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης των ανωτέρων αξιωματικών στις νέες συνθήκες διεξαγωγής των στρατιωτικών επιχειρήσεων που επέβαλλαν τη διακλαδικότητα, η Ελληνική Κυβέρνηση αποφάσισε την αναδιοργάνωση του συστήματος διακλαδικής εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και τη δημιουργία της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ). Η ΑΔΙΣΠΟ ιδρύθηκε την 1η Οκτ 2003 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και με τον Νόμο υπ΄ αριθ. 3186 (ΦΕΚ230/Τεύχος Πρώτο) για την κάλυψη των αναγκών της κοινής σχεδίασης και εκπαίδευσης των στελεχών των Κλάδων. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Σχολής καθορίσθηκε η 9η Σεπτεμβρίου 2003, ημερομηνία κατά την οποία εκλήθη να φοιτήσει η 1η Εκπαιδευτική Σειρά (ΕΣ). Στις 27 Οκτωβρίου 2003 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Σχολής με την παρουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του ΥΕΘΑ.

Αντικειμενικός σκοπός της νέας Σχολής ήταν η παροχή επαγγελματικής στρατιωτικής εκπαίδευσης σε διακλαδικό και στρατηγικό επίπεδο για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των απαιτούμενων ικανοτήτων των αποφοίτων αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων σε σύνθετα στρατηγικά προβλήματα. Κατά συνέπεια, η ίδρυση της ΑΔΙΣΠΟ οδήγησε στην παύση της λειτουργίας των πρότερων Σχολών Πολέμων των τριών Κλάδων, οι οποίες αντικαταστάθηκαν με Σχολές Επιτελών που επικεντρώνονταν στην εκπαίδευση τακτικής. Ωστόσο, το 2019 οι προαναφερθείσες Σχολές Πολέμου επανιδρύθηκαν με σκοπό να προάγουν εξειδικευμένη γνώση σε επίπεδο τακτικής και προπαρασκευής αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων στο επιχειρησιακό πεδίο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΔΙΣΠΟ παρέμεινε το βασικό εκπαιδευτήριο για διακλαδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στρατηγικού επιπέδου.