ΑΔΙΣΠΟ

Βιβλιοθήκη

Η ΑΔΙΣΠΟ διαθέτει βιβλιοθήκη με περίπου 20.000 τίτλους βιβλίων, περιοδικών κ.α., όπου λειτουργεί διαδικτυακό μηχανογραφικό σύστημα (συστήματα αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ΑΒΕΚΤ). Η λειτουργία αυτή συμβάλει στην διευκόλυνση εύρεσης βιβλιογραφικών πηγών από τους σπουδαστές της Σχολής και στην περαιτέρω αξιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης.