ΑΔΙΣΠΟ

Διοικητής

Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μπιρμπίλης

Ο Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Μπιρμπίλης είναι ο Διοικητής της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΔΙΣΠΟ που παρέχει διακλαδική εκπαίδευση επιχειρησιακού και στρατηγικού επιπέδου, καθώς και επιμόρφωση επί βασικών θεμάτων γεωπολιτικής σε ανώτερα στελέχη των Ε.Δ., με σκοπό την προαγωγή της ικανότητάς τους στη σχεδίαση, διεύθυνση, διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, την κατάρτισή τους για τη στελέχωση εθνικών και συμμαχικών διακλαδικών στρατηγείων, στο εσωτερικό ή εξωτερικό και λοιπών εθνικών-συμμαχικών/διεθνών θέσεων και για να τους καταστήσει ικανούς διοικητές και επιτελείς διακλαδικών στρατηγείων.

Γεννήθηκε στην Τρίπολη.

Εκπαίδευση

Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1984 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1988.

Είναι απόφοιτος:

 • του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ)
 • της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων (ΑΣΠ/Κ)
 • του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους (ΑΣΠ/ΣΕΕ)
 • του Διακλαδικού Σχολείου Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΔΣΗΠ)
 • του Σχολείου Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ)
 • του Air Command and Staff College των ΗΠΑ (ACSC/USA)

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις

 • Μάρτιος 2022: Διοικητής της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) του ΓΕΕΘΑ
 • Μάρτιος 2020–Μάρτιος 2022: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Σχεδίασης και Επιχειρήσεων του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Α1)
 • Μάρτιος 2019–Μάρτιος 2020: Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμυντικής Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/Δ4)
 • Ιούνιος 2017–Μάρτιος 2019: Διοικητής της 115ΠΜ
 • Σεπτέμβριος 2016–Ιούνιος 2017: Υποδιοικητής της 115ΠΜ
 • Αύγουστος 2013–Αύγουστος 2016: Αεροπορικός Ακόλουθος της Ελλάδος στην Πρεσβεία των ΗΠΑ
 • Σεπτέμβριος 2012–Αύγουστος 2013: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Β1/1)
 • Ιούνιος 2010–Σεπτέμβριος 2012: Διευθυντής Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης (ΔΕΕ) στην 111ΠΜ
 • Ιούνιος 2009–Ιούνιος 2010: Σπουδαστής στο Air Command and Staff College των ΗΠΑ (ACSC/USA)
 • Ιούλιος 2007–Ιούνιος 2009: Διοικητής Μοίρας στο ΚΕΑΤ/ΣΟΤ
 • Ιούλιος 2006–Ιούλιος 2007: Επιτελής στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ)
 • Φεβρουάριος 2004–Ιούλιος 2006: Αξιωματικός Επιχειρήσεων στο ΚΕΑΤ/ΣΟΤ
 • Ιανουάριος 2002–Φεβρουάριος 2004: Ιπτάμενος Εκπαιδευτής ΚΕΑΤ/ΣΟΤ
 • Σεπτέμβριος 2000–Ιανουάριος 2002: Διοικητής Σμήνους στην 111ΠΜ/341Μ
 • Ιανουάριος 2000–Σεπτέμβριος 2000: Επιτελής στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης της 111ΠΜ
 • Μάρτιος 1998–Ιανουάριος 2000: Ιπτάμενος Μοίρας 111ΠΜ/341Μ
 • Απρίλιος 1996–Μάρτιος 1998: Ιπτάμενος Μοίρας 111ΠΜ/330Μ
 • Ιούλιος 1995–Μάρτιος 1996: Εκπαιδευόμενος στο Σμήνος Μετεκπαίδευσης της 111ΠΜ (111ΠΜ/ΣΜΕΤ)
 • Μάρτιος 1990–Ιούλιος 1995: Ιπτάμενος Μοίρας 117ΠΜ/339Μ
 • Αύγουστος 1989–Μάρτιος 1990: Εκπαιδευόμενος στο Σμήνος Μετεκπαίδευσης της 117ΠΜ (117ΠΜ/ΣΜΕΤ)
 • Ιούνιος 1988–Αύγουστος 1989: Εκπαιδευόμενος 120ΠΕΑ

Πτητικά Καθήκοντα

Έχει συμπληρώσει πάνω από 3000 ώρες πτήσης.

Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: Τ-41D, Τ-6Α/ΙΙ, T-2E, F-4E, F-16C/D Block 30, 50 και 52+.

Προαγωγές

 • Ανθυποσμηναγός: 03/06/1988
 • Υποσμηναγός: 30/06/1991
 • Σμηναγός: 05/07/1995
 • Επισμηναγός: 16/06/2000
 • Αντισμήναρχος: 18/05/2005
 • Σμήναρχος: 10/08/2012
 • Ταξίαρχος: 05/03/2019
 • Υποπτέραρχος: 09/03/2022

Μετάλλια – Παράσημα

 • Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
 • Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας A΄ και Γ΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Γ΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ Τάξεως
 • The Legion of Merit (USA)