ΑΔΙΣΠΟ

Διοικητής

Υποπτέραρχος (Ι) Αλέξανδρος Κεφαλάς

Ο Υποπτέραρχος (Ι) Αλέξανδρος Κεφαλάς είναι o Διοικητής της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της ΑΔΙΣΠΟ που παρέχει διακλαδική εκπαίδευση επιχειρησιακού και στρατηγικού επιπέδου, καθώς και επιμόρφωση επί βασικών θεμάτων γεωπολιτικής σε ανώτερα στελέχη των Ε.Δ., με σκοπό την προαγωγή της ικανότητάς τους στη σχεδίαση, διεύθυνση, διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, την κατάρτισή τους για τη στελέχωση εθνικών και συμμαχικών διακλαδικών στρατηγείων, στο εσωτερικό ή εξωτερικό και λοιπών εθνικών-συμμαχικών/διεθνών θέσεων προκειμένου να καταστούν ικανοί διοικητές και επιτελείς διακλαδικών στρατηγείων.

Κατάγεται από την Καστοριά, γεννήθηκε στην Καβάλα και μεγάλωσε στην Έδεσσα.

Εκπαίδευση

Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1983 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1987.

Είναι απόφοιτος:

 • του Σχολείου ATPL/IR
 • του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης
 • του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους
 • της Σχολής Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ)
 • της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας
 • της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)
 • του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης Μαχητικών Α/Φ

Είναι κάτοχος πτυχίου ΜSc Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές.

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις

 • Μάρτιος 2023: Διοικητής της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)
 • Ιανουάριος 2023 – Μάρτιος 2023: Διευθυντής του Α΄ Κλάδου Επιχειρήσεων ΓΕΑ (ΓΕΑ/Α΄ΚΛ)
 • Μάρτιος 2019 – Μάρτιος 2023: Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασκήσεων – Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Α3)
 • Ιούνιος 2017 – Μάρτιος 2019: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Ασκήσεων – Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Α3/2)
 • Μάρτιος 2015 – Ιούνιος 2017: Υποδιοικητής στην 120 Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αέρος (120 ΠΕΑ)
 • Ιούνιος 2014 – Μάρτιος 2015: Διευθυντής Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης (ΔΕΕ) στην 120 Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Αέρος (120 ΠΕΑ)
 • Σεπτέμβριος 2012 – Ιούνιος 2014: Επιτελής στη Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης – Προγραμματισμού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Δ2)
 • Μάιος 2010 – Σεπτέμβριος 2012: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Ασκήσεων – Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Α3/2)
 • Ιούνιος 2008 – Μάιος 2010: Τμηματάρχης Τμήματος Έκδοσης Περιοδικών Σχολής Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας
 • Ιούνιος 2006 – Ιούνιος 2008: Διευθυντής Μελετών, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτής Σχολής Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας
 • Ιούνιος 2004 – Ιούνιος 2006: Διοικητής Σχολής Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας/Σχολή Ξένων Γλωσσών
 • Νοέμβριος 1998 – Ιούνιος 2004: Εκπαιδευτής στη Σχολή Πολέμου Πολεμικής Αεροπορίας
 • Φεβρουάριος 1991– Νοέμβριος 1998: 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος/361 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, Εκπαιδευτής πτήσεων
 • Μάιος 1989 – Φεβρουάριος 1991: Ιπτάμενος Μοίρας 117/338 ΜΔΒ
 • Νοέμβριος 1988 – Μάιος 1989: Ιπτάμενος Μοίρας 117/Σμήνος Μετεκπαίδευσης
 • Οκτώβριος 1987 – Νοέμβριο 1988: 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος/363 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, Εκπαιδευόμενος

Πτητικά Καθήκοντα

Έχει συμπληρώσει πάνω από 3000 ώρες πτήσης.

Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: Τ-41, Τ-37B/C, T-2E, F-4 και T-6.

Προαγωγές

 • Ανθυποσμηναγός: 26/05/1987
 • Υποσμηναγός: 26/07/1990
 • Σμηναγός: 16/09/1994
 • Επισμηναγός: 31/05/1999
 • Αντισμήναρχος: 10/12/2004
 • Σμήναρχος: 18/11/2011
 • Ταξίαρχος: 10/03/2020
 • Υποπτέραρχος: 17/01/2023

Μετάλλια – Παράσημα

 • Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
 • Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας A΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Γ΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ Τάξεως