ΑΔΙΣΠΟ

Ο Κωνσταντίνος Λασκαρίδης

Ο Κωνσταντίνος Λασκαρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1899 στο Μελένικο της Ανατολικής Μακεδονίας (σήμερα ανήκει στη Βουλγαρία). Κατατάχτηκε στον στρατό το 1916, έλαβε το βαθμό του Ανθυπολοχαγού (ΠΖ) τον Μάρτιο του 1919 και μονιμοποιήθηκε ως Υπολοχαγός το 1924. Φοίτησε επιτυχώς σε όλες τις Σχολές του όπλου (Σχολή Εφαρμογής Πεζικού κατά τα έτη 1929-1930 και 1933-1934), όπως επίσης και στην Ανωτέρα Σχολή Πολέμου (1935-1936 και 1936-1937). Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του Μακεδονικού μετώπου, στην εκστρατεία στην Μικρά Ασία, στον Ελληνοϊταλικό και Ελληνογερμανικό πόλεμο και στις επιχειρήσεις των ετών 1946-1948. Φονεύτηκε ως Αντισυνταγματάρχης Διοικητής του 523 Τάγματος Πεζικού μαχόμενος στις επιχειρήσεις Γράμμου, στο ύψωμα «Καμενίκ» στις 25 Ιουνίου 1948. Τιμήθηκε με πολλές ηθικές αμοιβές για την πλούσια πολεμική του δράση και του απονεμήθηκε μετά θάνατον ο βαθμός του Ταξιάρχου.