ΑΔΙΣΠΟ

Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 29, Πυλαία – Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 555 35
2310 472603