ΑΔΙΣΠΟ

Αποστολή και σκοποί της Σχολής

Αποστολή της ΑΔΙΣΠΟ, όπως περιγράφεται στον Οργανισμό της Σχολής (ΠΔ 33/2020), είναι η παροχή διακλαδικής εκπαίδευσης σε ανώτερους αξιωματικούς των τριών κλάδων και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), σε αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ) και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ – ΕΛΑΚΤ), καθώς και σε αξιωματικούς ξένων κρατών. Η εκπαίδευση αφορά σε θέματα στρατιωτικά και ακαδημαϊκά, συναφή με τα καθήκοντα που θα αναλάβουν να εκτελέσουν μετά την αποφοίτησή τους.

Ειδικότερα, σκοπός της Σχολής είναι η προαγωγή των ικανοτήτων των σπουδαστών στη σχεδίαση, διεύθυνση, διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων και η κατάρτισή τους, ώστε να καταστούν ικανοί διοικητές και επιτελείς για τη στελέχωση των εθνικών και συμμαχικών κλαδικών ή διακλαδικών στρατηγείων.

Η Σχολή λειτουργεί, επιπλέον, ως ο βασικός επιστημονικός φορέας στο χώρο των ΕΔ για τη μελέτη και ανάλυση θεμάτων διακλαδικότητας, άμυνας, ασφάλειας, γεωπολιτικής – στρατηγικής και νέων τεχνολογιών εθνικού, συμμαχικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό:

  • Διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ), αναγνωρισμένα ινστιτούτα αμυντικών ερευνών του εσωτερικού και του εξωτερικού, σχολές πολέμου της αλλοδαπής και λοιπές σχολές των ΕΔ, επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος
  • Αναπτύσσει συνεργασίες με ΑΕΙ και λοιπούς δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς, με σκοπό την έρευνα και τη διατύπωση θεωριών και νέων προσεγγίσεων σε θέματα εθνικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε ζητήματα εφαρμογής νέων τεχνολογιών
  • Συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας για τη διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων και προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών, καθώς και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα.