ΑΔΙΣΠΟ

Επίσκεψη στη Σχολή του Αρχηγού Στόλου, Αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των σπουδαστών της 21ης Εκπαιδευτικής Σειράς, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 επισκέφθηκε τη Σχολή ο Αρχηγός Στόλου, Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο οποίος πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Σχεδίαση – Διεξαγωγή Επιχειρήσεων από το Αρχηγείο Στόλου». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές της Σχολής και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.