ΑΔΙΣΠΟ

Επίσκεψη στη Σχολή, του Διοικητή Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, Αντιστρατήγου Γεωργίου Τσιτσικώστα

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των σπουδαστών της 20ης Εκπαιδευτικής Σειράς, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 επισκέφθηκε τη Σχολή ο Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, Αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, ο οποίος πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Σχεδίαση – Διεξαγωγή Επιχειρήσεων από τη Διοίκηση Ει-δικού Πολέμου». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.