ΑΔΙΣΠΟ

Επίσκεψη στη Σχολή του Διοικητή του Δ’ ΣΣ, Αντιστρατήγου Ιωάννη Τσιόπλου.

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των σπουδαστών της 20ης Εκπαιδευτικής Σειράς, την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022 επισκέφθηκε τη Σχολή ο Διοικητής του Δ’ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος, ο οποίος πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Σχεδίαση – Διεξαγωγή Επιχειρήσεων από το Δ’ ΣΣ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.