ΑΔΙΣΠΟ

Συνεργασία Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ) με την Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

Την 21 Οκτωβρίου 2022, ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα σχολεία επιμόρφωσης του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ) :

  • Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
  • Διαπραγματεύσεων
  • Διαχείρισης Έργων

Τα Σχολεία πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής και σε αυτά συμμετείχαν νεοτοποθετημένοι εκπαιδευτές και επιτελείς της Σχολής. Σκοπός των Σχολείων είναι η προετοιμασία του προσωπικού της Σχολής για την αποτελεσματική εξάσκηση των καθηκόντων τους.