ΑΔΙΣΠΟ

Επίσκεψη Δκτη Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των σπουδαστών της 19ης Εκπαιδευτικής Σειράς, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 επισκέφθηκε την Σχολή ο Δκτής Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας, Αρχιπύραρχος Νικόλαος Αθάνατος, ο οποίος πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Αποστολή – Οργάνωση – Επιχειρήσεις ΠΣ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.