ΑΔΙΣΠΟ

Επίσκεψη Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των σπουδαστών της 19ης Εκπαιδευτικής Σειράς, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 επισκέφθηκε τη Σχολή ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Γεώργιος Δούβαλης, ο οποίος πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Αποστολή – Οργάνωση – Επιχειρήσεις ΕΛΑΣ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.