ΑΔΙΣΠΟ

Επίσκεψη στη Σχολή του Διοικητή του Γ’ ΣΣ/NRDC-GR, Αντιστράτηγου Σωτήριου Κωστάκογλου

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των σπουδαστών της 20ης Εκπαιδευτικής Σειράς, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 επισκέφθηκε τη Σχολή ο Διοικητής του Γ’ ΣΣ/NRDC-GR, Αντιστράτηγος Σωτήριος Κωστάκογλου, ο οποίος πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Αποστολή – Οργάνωση – Προοπτικές Γ΄ΣΣ/NRDC-GR». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.