ΑΔΙΣΠΟ

Επίσκεψη στη Σχολή του Διοικητή της ΑΣΔΕΝ, Αντιστράτηγου Δημήτριου Χούπη

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των σπουδαστών της 20ης Εκπαιδευτικής Σειράς, τη Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 επισκέφθηκε τη Σχολή ο Διοικητής ΑΣΔΕΝ, Αντγος Δημήτριος Χούπης, ο οποίος πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Σχεδίαση – Διεξαγωγή Επιχειρήσεων από την ΑΣΔΕΝ». Μετά την ολοκλήρωση της διάλεξης υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους σπουδαστές και αναπτύχθηκε διάλογος επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.